top of page

Het Bestuur

Organisatie en Doelstelling

Wat wij doen

Stichting Hoogbegaafd Actief zorgt voor verbinding met gelijkgestemden, hun ouders, maar ook familie. Daarnaast delen wij kennis en informatie rondom hoogbegaafdheid. Dit doen wij niet alleen aan hoogbegaafden, maar aan iedereen die hier meer over wil weten, zoals familie en onderwijs. Op dit moment richten wij ons op Noord Nederland, met name Friesland, met een enkele uitzondering.

Wij doen dit door het organiseren van activiteiten voor kinderen, in de leeftijd van ongeveer 6 t/m 17 jaar, maar ook voor het hele gezin. Daarnaast hebben wij Festival Hoogbegaafd afgelopen jaar, voordat wij een stichting werden, georganiseerd. Een dag waar verbinding en het delen van kennis en informatie centraal stond. Waar kinderen elkaar konden ontmoeten en met allerlei sporten en activiteiten mee konden doen, waar een informatiemarkt was, waar diverse aanbieders van hulp en- of dienstverlening rondom hoogbegaafdheid, hun diensten konden presenteren en  veel workshops/lezingen, rondom diverse thema’s, die met hoogbegaafdheid te maken hebben.

Daarnaast bieden wij een luisterend oor, voor ouders die hun verhaal kwijt willen en helpen wij hen met persoonlijk advies.

Statutaire doelstelling van de stichting

De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van hoogbegaafden, hoogbegaafden te verbinden, hun ouders en/of familie te voorzien van kennis en informatie en deze kennis te delen met een ieder die hier behoefte aan heeft.

 

De stichting wil dit doel bereiken door:

  • Het organiseren van kortdurende activiteiten

  • Het organiseren van langdurige, structurele, activiteiten

  • Het organiseren van een kampeerweekend voor gezinnen met hoogbegaafde kinderen

  • Het organiseren van Festival Hoogbegaafd

  • Het delen van kennis en informatie

 

Al onze verkregen financiële middelen, zullen ten dienste komen van bovenstaande en onze missie voor de toekomst. Wij beogen geen enkele winst.

Mocht de stichting, om welke reden dan ook, ophouden met bestaan, zal het overgebleven liquidatiesaldo worden overgedragen aan een andere stichting, welke verbonden is aan hoogbegaafdheid.

 

Onze Missie

Stichting Hoogbegaafd Actief wil in de toekomst verder groeien. Wij willen in meer provincies een aanbod kunnen doen, aan activiteiten, ter bevordering van de verbinding met andere hoogbegaafden. Hiervoor zullen meer vrijwilligers worden geworven, die de verschillende activiteiten, in de diverse provincies kunnen begeleiden. Ook willen wij andere leeftijdsgroepen een aanbod kunnen doen, zoals peuters, kleuters en jongeren.

 

Onze kernwaarden

Empathie en vertrouwen, zowel voor deelnemers, bestuur en vrijwilligers, is waar wij voor staan. Jezelf mogen en kunnen zijn. De plek  om vrij over hoogbegaafd zijn of de informatie hierover te kunnen delen.

Wij zijn er niet alleen voor de hoogbegaafde, maar ook voor uitzonderlijk hoogbegaafden en hen die naast (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn, nog extra bijzonderheden met zich dragen en hun families.

Onze belangen zijn eenvoudig en doelgericht. Zo willen wij werken aan onze missie om deze duurzaam en stabiel te bereiken.

De kennis en informatie die wij delen zal komen van ervaringsdeskundigen of hen die kennis en informatie vanuit wetenschap hebben verkregen.

 

Beleid

Er zijn een aantal doelen voor de komende 2 jaar, zoals andere leeftijdsgroepen (peuters en kleuters) een aanbod kunnen doen en meer structurele, terugkerende activiteiten, middels projecten. Hiervoor worden de volgende acties ondernomen:

Wij gaan starten om ook voor peuters en kleuters, met een ontwikkelingsvoorsprong, een aanbod te kunnen bieden. Hiervoor worden op dit moment activiteiten ontwikkeld.

Meer structurele activiteiten gecreëerd worden, waaronder sporten

Festival Hoogbegaafd zal een terugkerend festival worden, evenals het kampeerweekend voor hoogbegaafde gezinnen.

Ons Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij krijgen alleen onkostenvergoeding.

 

Onze financiën

Onze financiële inkomsten,  om bijvoorbeeld het festival en projecten te kunnen organiseren, zullen wij voornamelijk uit giften, sponsoring en het aanvragen van subsidies werven. Kosten voor deelname aan activiteiten worden door deelnemers zelf gedragen. Alle inkomsten komen ten goede aan de doelstelling en missie.

De penningmeester besteed de financiële administratie uit aan een vrijwilliger, die hiertoe geschikt is en behoudt toezicht op het goed uitvoeren hiervan.

bottom of page